Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ομφάλιο

Χρυσό ομφάλιο. Φέρει κοίλο δίσκο εσωτερικά και αποτελείται από πολύ λεπτό φύλλο χρυσού. Φέρει διακόσμηση, σχηματοποιημένου ρόδακα με ακτινωτά σταγονόσχημα πέταλα στο κέντρο του. Την περιφέρειά του διατρέχουν δύο οριζόντιες και παράλληλες γραμμές. Στο εσωτερικό των πετάλων σχηματίζονται ομόκεντροι κύκλοι που απολήγουν σε ένα κύκλο με παχύτερη περιφέρεια και στίγμωση στο κέντρο του. Το διακοσμητικό σχηματοποιημένο μοτίβο προέρχεται από τη μυκηναϊκή τέχνη, που και αυτή με την σειρά της το υιοθέτησε από τους κρητικούς τεχνίτες. Ανάλογο θέμα απαντάται και στην αγγειογραφία. Χρονολογείται στην πρωτογεωμετρική περίοδο(9ος αι. π.Χ.).
Κωδικός
Μ 490
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Χρυσός
Διαστάσεις
Διάμ 4 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πελεκαπίνα Χανίων ,πίθος ,Μικρά χρυσά δισκάρια με κοίλο δίσκο εσωτερικά με λεπτό φύλλο χρυσού. Διακόσμηση με σχηματοποιημένο ρόδακα με ακτινωτά πέταλα στο κέντρο του
Χρονολόγηση
899 π.Χ.
800 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ομφάλιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά