Εισιτήρια

Οπισθότμητη πρόχους

Οπισθότμητη πρόχους με σφαιρικό σώμα. Χαρακτηριστικό σχήμα της Πρωτομινωικής ΙΙ περιόδου. Αποτελεί ένα από τα λίγα πρωιμότερα παραδείγματα του «ρυθμού Βασιλικής». Φέρει ερυθρή βαφή στο σώμα και έντριπτη διακόσμηση (ripple ware) στο χείλος. Χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο (2600-2300 π.Χ).
Κωδικός
Π 2008
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 15εκ., Διάμετρος σώματος = 12εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Σπήλαιο Πλατυβόλας,Οπισθότμητη πρόχους.
Χρονολόγηση
2600 π.Χ.
2300 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή II
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Godart L.-Y. Tzedakis, Temoignages archeologiques et epigraphiques en Crete occidentale du neolithique au minoen recent III B , Roma, 1992.

Οπισθότμητη πρόχους

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά