ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Περιδέραιο αποτελούμενο από δεκαοχτώ ψήφους, οι δεκαέξι εκ των οποίων είναι κατασκευασμένοι από φαγεντιανή. Έχουν σχήμα κυλινδρικό και σφαιρικό, φέρουν ραβδωτές εγχαράξεις, ενώ το χρώμα τους είναι λευκό, υπόλευκο και γαλάζιο. Οι άλλες δύο ψήφοι είναι λίθινοι και έχουν σχήμα κόλουρου κώνου. Στο κέντρο υπάρχει φακοειδής σφραγιδόλιθος, κατασκευασμένος από ορεία κρύσταλλο με διαμπερή οπή. Στη σφραγιστική επιφάνεια φέρει παράσταση με ταύρο. Το έκθεμα χρονολογείται στη Υστερομινωική ΙΙΙ Α/Β περίοδο
Κωδικός
Λ 2038
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Περιδέραιο
Χρονολόγηση
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Α τρίτο)
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Περιδέραιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά