Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πήλινη κυλινδρική εστία

Πήλινη, κυλινδρική εστία (υποστατό) με κυλινδρικό σώμα, χείλος διαμορφωμένο άτεχνα, ενισχυμένο εσωτερικά και ορθογώνιο άνοιγμα στο εμπρόσθιο τμήμα. Μία έκκεντρη οπή έχει ανοιχθεί στο οπίσθιο τμήμα. Στο εσωτερικό του αγγείου παρατηρούνται έντονα ίχνη τροχού, ενώ κατά τόπους διακρίνονται ίχνη καύσης. Πάνω στην εστία ήταν τοποθετημένη πήλινη χύτρα (Π 4485). Το αντικείμενο προέρχεται από την ανασκαφή στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης στον λόφο Καστελλίου στα Χανιά.
Κωδικός
Π 4486
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 19 εκ., Διάμετρος χείλους = 22,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων, Πλ. Αγ. Αικατερίνης, Πήλινη κυλινδρική εστία (υποστατό) πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί πήλινη χύτρα
Χρονολόγηση
Μετανακτορική περίοδος
1200 – 1100 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙΙ Γ1
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδακη-Βλαζακη, Μ., 1999. Στο: Γ. Τζεδάκης & H. Martlew (επιμ.), Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 12 Ιουλίου – 27 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σελ 102: 72.
Πήλινη κυλινδρική εστία

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά