ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Πήλινη κυψέλη

Κυψέλη με δακτυλιόσχημη βάση, χαμηλό πόδι, σώμα ψηλό, κυλινδρικό που απολήγει σε επίπεδο χείλος. Η εσωτερική επιφάνεια του σώματος έχει αδρή επιφάνεια με πυκνές παράλληλές εγχαράξεις, που λειτουργούσαν βοηθητικά στη δημιουργία κερήθρας. Στο κέντρο της βάσης παρατηρείται κυκλική οπή, καθώς και οκτώ μικρότερες οπές περιμετρικά, όχι εντελώς ανοιγμένες. Πρόκειται για αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για εγχυτρισμό (ταφή σε αγγείο) και προέρχεται από νεκροταφείο στο εθνικό στάδιο Χανίων.
Κωδικός
Π 11000
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Πήλινη κυψέλη.
Χρονολόγηση
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Αρχές 3ου αι. π.Χ.
Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Κατάκη, Ευθ., 2010. Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Στο: Μ. Ανδριανάκης, Π. Βαρθαλίτου, και Ι. Τζαχίλη (επιστ. επιμ.), Αρχαιολογικό έργο Κρήτης, Πρακτικά της 2ης Συνάντησης, Ρέθυμνο (26-28 Νοεμβρίου 2010). Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2012, σ. 537-547 (ειδικότερα για το αγγείο βλ., σ. 538-539, εικ. 1 και 3).
Πήλινη κυψέλη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά