ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο

Τμήμα πήλινου, ενσφράγιστου δισκίου, που διατηρεί ίχνη χαραγμένου σημείου ή ιδεόγραμματος της Γραμμικής Α γραφής. Στην περιφέρεια του δισκίου διακρίνονται έξι αποτυπώματα σφραγίδας. Στο σφράγισμα απεικονίζεται λατρευτική σκηνή, με επιφάνεια γυναικείας θεότητας, η οποία εικονίζεται καθήμενη σε τριμερή κατασκευή/βωμό. Αριστερά από τη θεότητα διακρίνεται ιέρεια, που εκτελεί λατρευτική πράξη και ίσως, συνδέεται με το χορό. Τα ενεπίγραφα, πήλινα δισκία λειτουργούσαν ως αποδείξεις για εισηγμένα αγαθά στο μινωικό γραφειοκρατικό σύστημα. Το δισκίο χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
Κωδικός
ΚΗ 2097
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Πλάτος = 1,55 εκ. Μήκος = 1,55 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλι Χανίων ,Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο από το Καστέλι Χανίων από το αρχείο σφραγισμάτων Γραμμικής Α΄. Στα σφραγίσματα εικονίζεται λατρευτική σκηνή, που παριστάνει επιφάνεια γυναικείας θεότητας, καθισμένης σε βωμό, ενώ η ιέρεια εκτελεί λατρευτική πράξη,Υστερομινωική Ι Β περίοδος (1450 π.Χ.),Πλ.= 1,55 εκ. Μ= 1,55 εκ.
Χρονολόγηση
1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 87.|Papapostolou, I. A., Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Η Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο των Χανίων. Incunabula Graeca, vol. LXVII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.|GORILA, v. 3, p. XX, 119 [Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Recueil des inscriptions en Linéaire A. 3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975 et 1976. Études crétoises, XXI, 3, 1979. Athènes: École Française d’ Athènes], p. 141.
Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά