Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πήλινο φλασκί

Πήλινο φλασκί με κωνική, κοίλη εσωτερικά βάση, σφαιρικό σώμα, ψηλό, κυλινδρικό λαιμό, που απολήγει σε ευθύ, έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες, ταινιόσχημες λαβές από το χείλος στον ώμο. Φέρει γραπτή διακόσμηση μελανού χρώματος, κατά τόπους ανομοιογενούς, λόγω ατελούς όπτησης. Στο κέντρο των δύο πλευρών του σώματος εικονίζονται σχηματοποιημένοι ρόδακες, που περιβάλλονται από ομόκεντρους κύκλους και φυλλοειδές διακοσμητικό θέμα. Κάτω από τις λαβές υπάρχει κάθετη ταινία φυτικού μοτίβου, η οποία περιτρέχει το αγγείο. Αποτελεί σπάνιο κεραμικό τύπο και είναι προϊόν του τοπικού εργαστηρίου της Κυδωνίας, δείγματα του οποίου βρέθηκαν στην Κρήτη και στην Κύπρο. Το αγγείο προέρχεται από θαλαμωτό τάφο, στον οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα.
Κωδικός
Π 1321
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Πήλινο φλασκί με γραπτή διακόσμηση σχηματοποιημένου ρόδακα στο κέντρο της κάθε πλευράς.
Χρονολόγηση
1350 π.Χ. | 14ος αι. π.Χ. (Β μισό)
1300 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πήλινο φλασκί

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά