Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)»

Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)», με επίπεδη βάση ως δάπεδο και χαμηλή, θολωτή οροφή. Εκατέρωθεν του ορθογώνιου ανοίγματος της εισόδου διακρίνονται δύο κατακόρυφες, ελλειπτικής διατομής, λαβές, εν είδει στροφέων για την ελλειπούσα θύρα. Η επικρατέστερη ερμηνεία για τα αρχιτεκτονικά ομοιώματα είναι ότι αναπαριστούν οικίες και αποτελούσαν αντικείμενα προσφοράς σε μικρά οικιακά ιερά. Το συγκεκριμένο ομοίωμα προέρχεται από την ανασκαφή στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Γ περίοδο.
Κωδικός
Π 3717
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων ,Πήλινο ομοίωμα οικίσκου με κυλινδρικό σώμα
Χρονολόγηση
1190 π.Χ.
1070 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Γ τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Preve, S., 2008. In: Andreadaki – Vlazaki, M., Rethemiotakis, G., Dimopoulou – Rethemiotaki., N. (eds.), From the Land of the Labyrinth: Minoan Crete 3000-1100 B.C. Onassis Cultural Center, New York, March 13 – September 13 2008. Catalogue. New York: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, p. 249: 203.
Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)»

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά