Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πήλινο ομοίωμα οικίσκου

Πήλινος, αναθηματικός οικίσκος, κυλινδρικός, με επικλινή στέγη που απολήγει σε κομβίο. Στην πρόσθια όψη διαμορφώνεται ορθογώνιο άνοιγμα εισόδου, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται διάτρητες, κατακόρυφες αποφύσεις, εν είδει στροφέων για την ελλείπουσα θύρα. Στο εσωτερικό, σε ημικυκλική διάταξη, είναι τοποθετημένα τρία μικρογραφικά κύπελλα, ενώ στο κέντρο διατηρούνται ίχνη από τέταρτο ενδεχομένως, επίθετο αγγείο ή κάποια μορφή. Εξωτερικά ο οικίσκος κοσμείται από παράλληλες, αραιές, οριζόντιες, ερυθρόχρωμες ταινίες. Η επικρατέστερη ερμηνεία για τα αρχιτεκτονικά ομοιώματα είναι ότι αναπαριστούν οικίες και αποτελούσαν αντικείμενα προσφοράς σε μικρά οικιακά ιερά. Το έκθεμα χρονολογείται στην Υστερομινωική περίοδο.
Κωδικός
Π 11457
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χρονολόγηση
Υστερομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πήλινο ομοίωμα οικίσκου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά