Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πήλινο ομοίωμα οικίσκου

Πήλινο, κυλινδρικού σχήματος, ομοίωμα οικίσκου, με επίπεδη βάση που αποδίδει το δάπεδο και χαμηλή, θολωτή οροφή. Εκατέρωθεν του ορθογώνιου ανοίγματος της εισόδου διακρίνονται δύο ημικυκλικές διάτρητες αποφύσεις, εν είδει στροφέων για την τοποθέτηση της θύρας. Η θύρα, που είναι τοποθετημένη στον οικίσκο, προέρχεται από άλλο ομοίωμα που δεν σώζεται. Η επικρατέστερη ερμηνεία για τα αρχιτεκτονικά ομοιώματα είναι ότι αναπαριστούν οικίες και αποτελούσαν αντικείμενα προσφοράς σε μικρά, οικιακά ιερά. Το συγκεκριμένο ομοίωμα προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Υστερομινωική ΙΙΙ Γ περίοδο.
Κωδικός
Π 1211
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 11 εκ., Πλάτος = 12,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων, Πήλινο ομοίωμα οικίσκου με κυλινδρικό σώμα
Χρονολόγηση
1190 π.Χ.
1070 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Γ τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Πήλινο ομοίωμα οικίσκου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά