ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι

Ο ταύρος αποδίδεται με συμπαγές, επίμηκες, ελλειπτικής διατομής σώμα, με την ουρά να υποδηλώνεται με καμπυλούμενη απόφυση. Τα κέρατα αποδίδονται με δύο τριγωνικές αποφύσεις, τα μάτια με δύο κυκλικές αποφύσεις, ενώ το στόμα με βαθιά οριζόντια εγχάραξη. Το ομοίωμα στηρίζεται σε δύο επιμήκεις, ορθογώνιες, επίπεδες βάσεις, εν είδει ποδιών. Στο κατώτερο τμήμα των βάσεων διακρίνονται διαμπερείς οπές, στις οποίες τοποθετούνταν πιθανότατα ξύλινοι άξονες για την προσάρτηση των πήλινων ροδών προκειμένου το παιχνίδι να μπορεί να μετακινηθεί. Η μετακίνηση γινόταν πιθανότατα με σχοινί το οποίο ήταν περασμένο στη διαμπερή οπή που διακρίνεται στο λαιμό του ταύρου. Το παιδικό αυτό παιχνίδι ήταν σύνηθες κατά την αρχαιότητα και αποτελεί συχνά κτέρισμα σε παιδικές ταφές. Το εύρημα προέρχεται από παιδικό τάφο στο Γαβαλομούρι Κισσάμου και χρονολογείται στην γεωμετρική περίοδο.
Κωδικός
Π 4172
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Γαβαλομούρι Κισσάμου ,Πήλινο ειδώλιο βοδιού , τάφος Δύο ζευγάρια τροχών εμπρός και πίσω ενώνονται με το ζώο δια μέσου διαμπερών οπών. Πιθανόν χρησίμευε ως παιχνίδι. τάφος.
Χρονολόγηση
1050 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.
Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά