ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Πήλινο σανιδόμορφο ειδώλιο

Πήλινο, σανιδόμορφο ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής, η οποία αποδίδεται με πτηνόμορφο πρόσωπο και ψηλό κάλυμμα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι συνοπτικά αποδοσμένα, ενώ στον επιμήκη λαιμό είναι επικολλημένοι βόστρυχοι. Το σώμα είναι σχεδόν επίπεδο και κοσμείται με ένδυμα, το οποίο καλύπτει τη μορφή από το λαιμό έως τα πόδια και τους βραχίονες. Το ένδυμα έχει αποστρογγυλευμένη και πεπλατυσμένη απόληξη, η οποία αποτελεί τη βάση του ειδωλίου. Οι βραχίονες δηλώνονται κάτω από το ένδυμα σαν τριγωνικές αποφύσεις των ώμων. Ο τρόπος απόδοσης των γραπτών κοσμημάτων στην κεφαλή, στους πλοκάμους, στο λαιμό και στο ένδυμα είναι πρόχειρος. Ωστόσο, η εναλλαγή οριζόντιων και καμπύλων γραμμών δεν φαίνεται τυχαία, αφού προσαρμόζονται στα μέρη που τονίζουν τους άξονες του σχήματος της μορφής. Προέρχεται από εργαστήριο της βοιωτίας και η χρήση του ως ταφικό κτέρισμα επιτρέπει το συσχετισμό με τη λατρεία χθόνιων θεοτήτων, όπως η Δήμητρα και η Κόρη ή με την λατρεία της Ήρας. Το έκθεμα χρονολογείται μεταξύ του 600 π.Χ. και του 575 π.Χ.
Κωδικός
[Π 410]
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος= 16, 4 εκ
Σύντομη Περιγραφή
Πήλινο, σανιδόμορφο ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής, η οποία αποδίδεται με πτηνόμορφο πρόσωπο και ψηλό κάλυμμα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι συνοπτικά αποδοσμένα, ενώ στον επιμήκη λαιμό είναι επικολλημένοι βόστρυχοι. Το σώμα είναι σχεδόν επίπεδο και κοσμείται με ένδυμα, το οποίο καλύπτει τη μορφή από το λαιμό έως τα πόδια και τους βραχίονες. Το ένδυμα έχει αποστρογγυλευμένη και πεπλατυσμένη απόληξη, η οποία αποτελεί τη βάση του ειδωλίου. Οι βραχίονες δηλώνονται κάτω από το ένδυμα σαν τριγωνικές αποφύσεις των ώμων. Ο τρόπος απόδοσης των γραπτών κοσμημάτων στην κεφαλή, στους πλοκάμους, στο λαιμό και στο ένδυμα είναι πρόχειρος. Ωστόσο, η εναλλαγή οριζόντιων και καμπύλων γραμμών δεν φαίνεται τυχαία, αφού προσαρμόζονται στα μέρη που τονίζουν τους άξονες του σχήματος της μορφής. Προέρχεται από εργαστήριο της βοιωτίας και η χρήση του ως ταφικό κτέρισμα επιτρέπει το συσχετισμό με τη λατρεία χθόνιων θεοτήτων, όπως η Δήμητρα και η Κόρη ή με την λατρεία της Ήρας. Το έκθεμα χρονολογείται μεταξύ του 600 π.Χ. και του 575 π.Χ.
Χρονολόγηση
600 π.Χ.
575 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πήλινο σανιδόμορφο ειδώλιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά