ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Πήλινο σφράγισμα

Πήλινο σφράγισμα με αποτύπωμα σφραγίδας από χρυσό δακτυλίδι, ελλειπτικής όψης, με εικονιστική παράσταση, θρησκευτικού χαρακτήρα, στην οποία απεικονίζεται γυναικεία μορφή, πιθανόν θεά, ενδεδυμένη με το τυπικό, μινωικό ένδυμα, καθισμένη σε βαθμιδωτό βάθρο να τείνει το χέρι προς ένα άγριο ζώο. Πρόκειται πιθανότατα για μια μορφή απεικόνισης του γνωστού θέματος της «Πότνιας Θηρών», με ένα ζώο αντί για δύο. Συνολικά έχουν βρεθεί είκοσι έξι ίδια σφραγίσματα. Το εύρημα προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
Κωδικός
ΚΗ 1513
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων, Οδός Κατρέ,Οικόπεδο Βακαλουνάκη Πήλινο σφράγισμα από χρυσό δακτυλίδι με ελλειψοειδή σφενδόνη.Βρέθηκαν 26 όμοια σφραγίσματα.Εικονίζεται θεά να τρέφει αγρίμι.
Χρονολόγηση
1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 87.
Πήλινο σφράγισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά