Εισιτήρια

Πλακίδιο

Πλακίδιο από δόντι ιπποπόταμου, στο οποίο παριστάνεται γυναικεία μορφή με λεπτομερή απόδοση των χαρακτηριστικών και τεχνοτροπικά στοιχεία που δηλώνουν πιθανή προέλευση από την ανατολή. Η μορφή μάλλον αποδίδει θεά ή ιέρεια με χέρια διπλωμένα στους αγκώνες και υψωμένα, κρατώντας στο καθένα ιερό σύμβολο, στάχια ή κρίνα. Το πλακίδιο κοσμούσε ξύλινο κιβώτιο, όπως συμπεραίνεται από τρεις οπές στερέωσης και βρέθηκε σε τάφο.
Κωδικός
Κ 113
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Δόντι ιπποπόταμου
Διαστάσεις
Ύψος = 9 εκ. Πλάτος = 3,6 εκ. Πάχος = 0,8 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πλακίδιο από δόντι ιπποπόταμου.Παριστάνει γυναικεία μορφή με λεπτομερή απόδοση των χαρακτηριστικών, τα οποία δηλώνουν πιθανή ανατολική προέλευση.Η μορφή μάλλον προδίδει θεά ή ιέρεια με χέρια διπλωμένα στους αγκώνες και υψωμένα, κρατώντας στο καθένα ιερό σύμβολο, στάχια ή κρίνα. Το πλακίδιο κοσμούσε ξύλινο κιβώτιο,όπως συμπεραίνεται από τις τρεις οπές στερέωσης. Αποτελεί ταφικό αντικείμενο.
Χρονολόγηση
1400 π.Χ
1300 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πρέβε, Σ., 2009. Ανασκαφή «Ροβιθάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 172-179.
Πλακίδιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά