Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πλακίδιο

Πλακίδιο από δόντι ιπποπόταμου με ανάγλυφο όρθιο λέοντα σε κατατομή. Φέρει μία διαμπερή οπή ανάμεσα στα δύο μπροστινά του πόδια για την προσαρμογή του επάνω στο κοσμούμενο αντικείμενο, πιθανότατα σε νεκρικό κιβώτιο. Αποτελεί ταφικό αντικείμενο. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α περίοδο (1400-1300 π.Χ.).
Κωδικός
Κ 129
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Δόντι ιπποπόταμου
Διαστάσεις
Ύψος = 8,8 εκ. Πλάτος = 2,7 εκ. Πάχος = 1εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Νεκροταφείο πόλης Χανίων, Πλακίδιο με ανάγλυφο όρθιο λέοντα από δόντι ιπποπόταμου ,Υστερομινωική ΙΙΙ Β (1300-1200 π.Χ.),Υ= 8,8 εκ. Πλ.= 2,7 εκ. Πχ.=1εκ.
Χρονολόγηση
1300 π.Χ.
1200 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Β μισό)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Πρέβε Σ.,”Ανασκαφή Οικοπέδου Ροβιθάκη ”, Χανιά (Κυδωνία) Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – ΚΕ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 172-179.
Πλακίδιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά