Εισιτήρια

Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο

Γυάλινο αλάβαστρο, κατασκευασμένο από κυανό, διαφανές, γυαλί. Έχει ευρύ, δισκοειδές στόμιο, κυλινδρικό σώμα και κυρτή επιφάνεια στήριξης. Δύο μικρές αποφύσεις από κυανόχρωμο γυαλί βρίσκονται στο επάνω μέρος του σώματος, εν είδει λαβών. Το αλάβαστρο φέρει διακόσμηση του τύπου φτερού (feather pattern), με εναλλασσόμενες ομάδες λευκού και κίτρινου χρώματος. Τα αγγεία αυτού του τύπου χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση αρωμάτων και συχνά, απαντούν ως κτερίσματα σε ταφικά σύνολα. Το έκθεμα χρονολογείται στο τέλος του 4ου/ αρχές 3ου αιώνα π.Χ.
Κωδικός
Γ 177
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Γυαλί
Διαστάσεις
Ύψος = 11,9 εκ. Διάμετρος σώματος= 2,9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων , Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο «φοινικικού τύπου».
Χρονολόγηση
323 π.Χ.
275 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Niniou – Kindeli, V., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 418:485α.
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά