Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πρόχους

Μόνωτη σφαιρική πρόχους. Στο σώμα φέρει διακόσμηση με την «τεχνική της βούρτσας». Προέρχεται από το Σπήλαιο της Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο (3200/3000-2600 π.Χ).
Κωδικός
Π 2007
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 34,5 εκ. Διάμ.σώΜήκος = 26,3 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά Σπήλαιο Πλατυβόλας, Μόνωτη σφαιρική πρόχους, με διακόσμηση «τεχνικής βούρτσας».
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πρόχους

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά