Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ψευδόστομος ενεπίγραφος αμφορέας

Ψευδόστομος, ενεπίγραφος, αμφορέας με ωοειδές σώμα, επίπεδη βάση, κυλινδρικές λαβές που συνδεόνται στο ψευδοστόμιο. Κυμματοειδής ταινία περιτρέχει τη ρίζα του λαιμού, το ψευδοστόμιο και τις λαβές, ενώ μία δευτερη ταινία κοσμεί τον ωμό. Κυματοειδής ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών και τον δίσκο του ψευδοστομίου. Η επιγραφή γραμμικής Β΄γραφής βρίσκεται στην κοιλιά του αγγείου και περιλαμβάνει τρία συλλαβογράμματα, ένα διαχωριστιστικό σημείο και ένα τεταρτο συλλαβογραμμα που διαβάζονται ως ze-ra-to, wa. Το πρώτο σύνολο πιθανόν αποτελεί το ονομα του παραγωγού του προϊόντος που περιείχε το αγγείο, ενώ το συλλαβόγραμμα wa πιθανόν να αποτελεί συντομογραφία της λέξης wa-na-ka-te-ro, δηλαδή βασιλικός.
Κωδικός
Π 10344
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 40 εκ. (περίπου)
Σύντομη Περιγραφή
Ψευδόστομος ενεπίγραφος αμφορέας με γραμμική Β΄γραφή.
Χρονολόγηση
Τελική ανακτορική περίοδος
1300- 1250 π.Χ.
Υστερομινωική ΙΙΙ Β1
Βιβλιογραφική παραπομπή
Andreadaki-Vlazaki M. and E. Hallager, 2007.”New and UnΔημοσιευμένοed Linear A an Linear B Inscriptions from Khania.” in PoDIA 5, 2007, pp. 17-20.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά