Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ψηφιδωτό δάπεδο

Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου από ιδιωτική, αστική έπαυλη της ρωμαϊκής Κυδωνίας. Στο κεντρικό τμήμα του δαπέδου, εντός οκταγωνικού πλαισίου, απεικονίζεται ο μύθος της ανεύρεσης της Αριάδνης από το Διόνυσο, ο οποίος πλαισιώνεται από ένα Παποσειληνό και έναν Σάτυρο. Στα ορθογώνια διάχωρα, περιμετρικά της κεντρικής παράστασης, παρουσιάζονται σκηνές από κωμωδίες του Μενάνδρου, ενώ στα ενδιάμεσα διάχωρα παρατηρούνται μετάλλια με προσωποποιήσεις των εποχών του έτους. Πρόκειται για εντυπωσιακής τέχνης ψηφιδωτό δάπεδο, που κοσμούσε αίθουσα υποδοχής.
Κωδικός
ΨΗΦΙΔΩΤΟ 1
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Διαστάσεις
4,90 μ. x 5,05 μ. = 24,75 m2
Σύντομη Περιγραφή
Ψηφιδωτό δάπεδο που κοσμούσε τον οίκο, (αίθουσα υποδοχής) του οικοδεσπότη πολυτελούς αστικής έπαυλης της Κυδωνίας. Στο κέντρο εικονίζεται ο μύθος της ανακάλυψης της Αριάδνης από το Διόνυσο στη Νάξο, όπου την εγκατέλειψε ο Θησέας. Στις πλευρές παρουσιάζονται σκηνές από τις κωμωδίες του Μενάνδρου, καθώς και προσωποποιήσεις εποχών.
Χρονολόγηση
3ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκή εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Μαρκουλάκη, Στ., 1990. Ψηφιδωτά «Οικίας Διονύσου» στο Μουσείο Χανίων. Στα: Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Α1, Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων “ο Χρυσόστομος”, σελ. 449-463.
Ψηφιδωτό δάπεδο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά