Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Πυξίδα με πώμα (αγγείο)

Αλαβαστροειδής πυξίδα με πώμα [Π 6014]. Το σχήμα της είναι σφαιρικό και κοσμείται με γεωμετρική γραπτή διακόσμηση. Στην κύρια διακοσμητική ζώνη του αγγείου, ταινία με συνεχόμενα, γραπτά ισοσκελή, δικτυωτά τρίγωνα. Ο λαιμός και το κάτω τμήμα του αγγείου είναι ολόβαφα. Το έκθεμα ανήκει στην Πρωτογεωμετρική περίοδος (9ος αιώνας π.Χ.).
Κωδικός
Π 6103
Πηγή
Προέλευση
Υλικό
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πυξίδα με πώμα (αγγείο)

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά