ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Πυξίδα με πώμα

Πυξίδα (Π 2024Α) με σφαιρικό-αμφικωνικό σώμα, κωνικό πόδι, δύο διάτρητες αποφύσεις στον ώμο και μία οριζόντια λαβή στο πώμα της (Π 2024Β). Εξωτερικά καλύπτεται από στιλπνό, σκούρο καστανό βερνίκι. Προέρχεται από το σπήλαιο Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο (περ. 3200-2100 π.Χ.).
Κωδικός
Π 2024 Α
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 15,5 εκ., Διάμετρος σώματος= 17,8 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Σπήλαιο Πλατυβόλας. Σφαιρική πυξίδα με κωνικό πόδι και διπλές διάτρητες λαβές στον ώμο και το πώμα της.
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πυξίδα με πώμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά