ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Σφράγισμα

Πήλινο πρισματικό σφράγισμα. Σε όλη την καμπύλη επιφάνεια του διακρίνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Στην παράσταση απεικονίζεται τελετουργική πρόχους τοποθετημένη επάνω σε «βωμό», πλαισιωμένο από δύο κλαδιά δέντρου. Τα πήλινα πρισματικά σφραγίσματα αποτελούσαν αυτόνομα έγγραφα και δεν επισυνάπτονταν πουθενά. Πιθανώς όμως χρησίμευαν ως τεκμήριο ή ως ετικέτα. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1525/1500-1450 π.Χ.).
Κωδικός
ΚΗ 1025 GSΕ 84
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Διαστάσεις
Ύψος = 1,6 εκ., Μήκος = 2,7 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων , Οδός Κατρέ,Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) ,Πρισματικό πήλινο σφράγισμα. Εικονίζει τελετουργική πρόχου πάνω σε βωμό, πλαισιωμένη από 2 κλαδιά δέντρου.
Χρονολόγηση
1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Hallager E., Vlasakis M., “New evidence of Linear A archives from Khania”, KADMOS Zeitschrift fur vor-und fruhgriechische Epigrafrik, Band XXV.Heft 2, 1986, 108-118.
Σφράγισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά