Εισιτήρια

Σκύφος

Μεγάλος, χειροποίητος σκύφος με ημισφαιρικό σώμα, επίπεδη βάση και μία κάθετη απόφυση-λαβή που φέρει δύο διάτρητες οπές. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι λειασμένη. Χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική περίοδο (3650-3500 π.Χ.).
Κωδικός
Π 9602
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 10 εκ., Διάμετρος χείλους =16,2 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Γαύδος, Κόρφου, θέση Βρυσάλια, από τάφο. Χειροποίητος σκύφος με λαβή που φέρει δυο οριζόντιες οπές σε κάθετη διάταξη.
Χρονολόγηση
3650 π.Χ.
3500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Σκύφος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά