ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Θραύσμα από ερυθρόμορφο σκύφο

Στο θραύσμα από το χείλος σκύφου (Π 8902Β) διατηρείται αποσπασματικά μέρος ερυθρόμορφης παράστασης, με τμήμα από φυτικό κόσμημα και τον κεκρύφαλο μορφής προς τα δεξιά. Χρονολογείται στον πρώιμο 4ο αιώνα π.Χ.
Κωδικός
Π 8902 Β
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 5,9 εκ. Πλάτος = 10,1 εκ..
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά,Σπήλαιο Λερά Ακρωτηρίου ,Θραύσματα από ερυθρόμορφο σκύφο πιθανόν συνανήκοντα, αποσπασματική παράσταση έφιππης ανδρικής μορφής και χαραγμένη επιγραφή.
Χρονολόγηση
Αρχές 4ου αι. π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Αρχαιολογικό Δελτίο 21, 1966, Χρονικά 2, 425-429, πιν.460-466
Θραύσμα από ερυθρόμορφο σκύφο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά