ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πίνακα

Τμήμα πήλινου, ανάγλυφου πίνακα, στον οποίο εικονίζονται σκέλη γυναικείας μορφής σε κατατομή, στραμμένα προς τα αριστερά. Στο θραύσμα διακρίνεται ότι η μορφή είναι ενδεδυμένη με κοντό χιτώνα, νεβρίδα και ενδρομίδες, ενώ πίσω από αυτή διακρίνονται τα πίσω σκέλη ελαφιού. Το θραύσμα, το οποίο φέρει ίχνη λευκού επιχρίσματος, συνανήκει με το Π 1198 και προέρχεται πιθανότατα από μεγάλο ανάγλυφο πίνακα με παράσταση Απόλλωνος Κιθαρωδού και Αρτέμιδος Κυνηγέτιδος, που συνοδεύονται από σκύλο και ελάφι. Πιθανώς συνανήκει με τα θραύσματα που απεικονίζουν τον Απόλλωνα Κιθαρωδό (Π 1199) και το ζώο σε καλπασμό (Π 8908). Το έκθεμα προέρχεται από το σπήλαιο της Αρκουδιώτισσας στο Γουβερνέτο και χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για έργο αττικού εργαστηρίου και αποτελεί εισηγμένο στην Κρήτη προϊόν.
Κωδικός
Π 1201
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 5,5 εκ. Πλάτος = 6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά, Σπήλαιο Αρκούδας Γουβερνέτου,Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πίνακα ,Συνανήκον με το Π1198. Απεικονίζονται τα πόδια της Αρτέμιδος.
Χρονολόγηση
5ος αι. π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Βλασσοπούλου Χρ. Αττικοί ανάγλυφοι πίνακες της Αρχαϊκής εποχής, Δημοσιεύματα αρ. 79, Αθήνα, 2003, σ. 129-130, αρ. 168, πίν. 53.
Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πίνακα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά