ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Τραπεζοφόρο

Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με αγαλμάτιο γυμνής ανδρικής μορφής που ακουμπά σε πεσσό. Η μορφή ταυτίζεται με τον Διονύσο.
Κωδικός
Λ 3258
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 51 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με αγαλμάτιο γυμνής ανδρικής μορφής, πιθανόν του Διονύσου, που ακουμπά σε πεσσό.
Χρονολόγηση
201 μ.Χ.-300 μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Νινιού – Κινδελή, Β., 1991-1993. Κεφαλές Διονύσου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κρητική Εστία, 4, σ. 25-37, πιν. 1-9.
Παράδοση
Τραπεζοφόρο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά