Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Τριφυλλόστομη οινοχόη

Μελαμβαφής οινοχόη με πλατύ, τρίλοβο χείλος, που σχηματίζει οξυκόρυφες αναδιπλώσεις στα σημεία επαφής των λοβών. Στο σώμα φέρει κατακόρυφες ραβδώσεις σε δύο ζώνες, ανάμεσα στις οποίες διαμορφώνεται πλατιά ζώνη με γραπτό δυσδιάκριτο διάκοσμο. Η επιφάνεια του ώμου διακοσμείται με ομάδες κάθετων εγχαράξεων και περιδέραιο από λευκές σταγόνες. Ο λαιμός είναι στενός, κυλινδρικός, ευρύνεται στη μετάβαση προς το χείλος και η εξωτερική του επιφάνεια κοσμείται με γραπτά θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», ένα βουκράνιο που επιστέφεται από κλαδί με εναλλασσόμενα κισσόφυλλα και στιγμωτούς ρόδακες. Η λαβή είναι κάθετη, ελικοειδής, υπερυψωμένη. Στην κορύφωσή της φέρει πλαστικόκορδόνι με κάθετες ραβδώσεις, στην απόληξη των οποίων κατέληγε πιθανότατα πλαστικό προσωπείο.
Κωδικός
Π 2443
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Τριφυλλόστομη οινοχόη, με υπερυψωμένη ελικοειδή λαβή.
Χρονολόγηση
320 π.Χ.
300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Tzanakaki, K., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 411, n. 476.
Τριφυλλόστομη οινοχόη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά