Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Τρίωτο αλάβαστρο

Μυκηναϊκό τρίωτο αλάβαστρο. Φέρει γραπτή διακόσμηση με γραμμές και το θέμα των βράχων στο κατώτερο τμήμα. Προέρχεται από θαλαμοειδή τάφο του νεκροταφείου της πόλης των Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙΑ/Β εποχή (1420-1200 π.Χ).
Κωδικός
Π 1662
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 6,4 εκ. Διάμετρος = 9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλι Χανίων, Μυκηναϊκό τρίωτο αλάβαστρο,
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά