Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Τριποδική χύτρα

Τριποδική μαγειρική χύτρα. Σχετικά χαμηλό, ευρύ, κυλινδρικό σώμα, προχοή στο χείλος και δύο οριζόντιες λαβές ψηλά στο σώμα. Έντονα ίχνη καύσης στην επιφάνειά της μαρτυρούν τη χρήση της ως μαγειρικό σκεύος. Προέρχεται από την περιοχή Νεροκούρου (1977) και χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΙΙ/Υστερομινωική Ι περίοδο (περ. 1700-1500 π.Χ.).
Κωδικός
Π 5078
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 19,3 εκ. Διαμ. χείλους = 22,3 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά ,Νεροκούρου, Τριποδική χύτρα με μικρή προχοή στο χείλος
Χρονολόγηση
Υστερομινωική εποχή Ι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά