ΕΛ

Τριποδικός λέβητας

Χάλκινος τριποδικός λέβητας. Το σκεύος βρέθηκε σε θραύσματα στον Άστρικα Κισάμου (Μ 825Α-ΣΤ). Από τα σωζόμενα τμήματα του χείλους συμπεραίνουμε ότι το σκεύος είχε μεγάλη διάμετρο. Διαθέτει όρθια, κυκλική λαβή στερεωμένη στο χείλος με έλασμα και καρφιά. Η λαβή σχηματίζεται εξωτερικά από μία στεφάνη και εσωτερικά από μία δεύτερη συνεστραμμένη σε δακτύλιο-πλοχμό. Το πόδι του είναι ευθύγραμμο με διατομή πενταγωνικού σχήματος. Στο άκρο του σώζεται τμήμα του ημισφαιρικού σώματος, καθώς και η σύνδεσή του με το πόδι με ελάσματα, καρφιά και ράβδο στήριξης. Από το ημισφαιρικό σώμα του αγγείου διασώζονται 11 εφηλίδες.
Κωδικός
Μ 825 Α-ΣΤ
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Μήκ. Στελέχους = 0,515μ. Πάχος = 0,0325μ. Δ. κρίκου 0,106μ.
Σύντομη Περιγραφή
Άστρικας Κισσάμου,Τριποδικός λέβητας σε θραύσματα , 2 πόδια, 2 λαβές και 12 θραύσματα από το σώμα.
Χρονολόγηση
799 π.Χ.
700 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Τριποδικός λέβητας σε θραύσματα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά