Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Τριποδικός λέβητας

Χάλκινος τριποδικός λέβητας. Βρέθηκε σε θραύσματα στον Άστρικα Κισάμου το 1993.
Κωδικός
Μ 825 Β
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Μήκ. Στελέχους = 0,515μ. Πάχος = 0,0325μ. Δ. κρίκου 0,106μ.
Σύντομη Περιγραφή
Άστρικας Κισσάμου ,Τριποδικός λέβητας σε θραύσματα , 2 πόδια, 2 λαβές και 12 θραύσματα από το σώμα.
Χρονολόγηση
799 π.Χ. | 700 π.Χ. | 1500 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Τριποδικός λέβητας σε θραύσματα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά