Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Υδρία – κάλπη

Υδρία – κάλπη, αγγείο το οποίο ανακαλύφθηκε σε κιβωτιόσχημο τάφο και είχε χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση ταφής σε αυτό (εγχυτρισμός). Έχει ωοειδές σώμα, δακτυλιόσχημη βάση, κυλινδρικό λαιμό με κυρτά τοιχώματα, χείλος έντονα έξω νεύον, μία κάθετη ταινιωτή λαβή και δύο οριζόντιες, ελαφρά υπερυψωμένες, ελλειπτικής διατομής λαβές. Ανάγλυφος δακτύλιος διατρέχει τη βάση του λαιμού. Το χείλος, το ανώτερο τμήμα του λαιμού και οι λαβές είναι ολόβαφες και διακρίνονται καταλειβάδες. Κάτω από τις λαβές και στο σώμα, μεταξύ των λαβών, διακρίνονται τρεις ολόβαφοι κύκλοι, επίσης, με καταλειβάδες. Το αγγείο χρονολογείται στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο.
Κωδικός
Π 6077
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 30,5εκ.,Πλάτος = 25,5εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων ,Υδρία.
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Υδρία – κάλπη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά