Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ψηφιακές εφαρμογές

2023

Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία

Μια πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας