ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Ψηφιακές εφαρμογές

2023

Ancient Kydonia History Tour

Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας