ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Ειδώλια

Πήλινο σανιδόμορφο ειδώλιο
Πήλινο σανιδόμορφο ειδώλιο
Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο
Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο
Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο
Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο
Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι
Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι
Ειδώλιο
Ειδώλιο
Πρόσωπο από πήλινο ειδώλιο
Πρόσωπο από πήλινο ειδώλιο
Ειδώλιο
Ειδώλιο
Ειδώλιο
Ειδώλιο
Ειδώλιο
Ειδώλιο

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά