ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινη πινακίδα
Πήλινη πινακίδα
Πήλινη πινακίδα
Πήλινη πινακίδα
Πήλινη, ενεπίγραφη, ορθογώνια πινακίδα
Πήλινη, ενεπίγραφη, ορθογώνια πινακίδα
Πήλινο δισκίο
Πήλινο δισκίο
Πήλινο δισκίο
Πήλινο δισκίο
Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο
Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο
Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο
Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδα γραμμικής Β
Πινακίδα γραμμικής Β
Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο
Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο
Σφράγισμα
Σφράγισμα

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά