ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Όπλα - Εργαλεία

Ξίφος
Ξίφος
Αιχμή δόρατος
Αιχμή δόρατος
Εγχειρίδιο με χρυσή λαβή από το Μ 27
Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο
Διπλός πέλεκυς
Διπλός πέλεκυς
Διπλός πέλεκυς
Διπλός πέλεκυς
Χάλκινο πριόνι
Χάλκινο πριόνι
Χάλκινο παραξιφίδιο
Χάλκινο παραξιφίδιο
Χάλκινο εργαλείο-σπάτουλα
Χάλκινο εργαλείο-σπάτουλα
Χάλκινη αιχμή βέλους
Χάλκινη αιχμή βέλους

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά