Εισιτήρια

Υλικό Τύπου

Το Υλικό Τύπου περιλαμβάνει κείμενα (εκτενή και σύντομα) στα οποία περιγράφεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, καθώς και το λογότυπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει το κτήριο, τους εκθεσιακούς χώρους της μόνιμης συλλογής και επιλεγμένα αντικείμενα.
Όροι χρήσης εικόνων
Σε περίπτωση χρήσης εικόνων είναι απαραίτητη η αναφορά στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων (credits), δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, του τίτλου του εικονιζόμενου αντικειμένου, καθώς και το όνομα του φωτογράφου. Η αντιγραφή και η εμπορική χρήση του υλικού απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση efacha@culture.gr
Λογότυπο
Το λογότυπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων σε μορφή .jpg και .png, σε κατακόρυφη και οριζόντια διάταξη.
Περιγραφή του Μουσείου
Σύντομη και εκτενής περιγραφή σε αρχείο .docx και .pdf
Φωτογραφικό υλικό
Φωτογραφικό υλικό του κτήριο, των εκθεσιακών χώρων της μόνιμης συλλογής και επιλεγμένα αντικείμενα