Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Εκδόσεις

Τύπος έκδοσης
Τύπος έκδοσης
Γλώσσα έκδοσης
Γλώσσα Έκδοσης
2023

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων - Οδηγός

Ο παρών Οδηγός συνδέεται οργανικά με την πράξη «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός των αποθηκών», η οποία εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης. Στοιχειοθετεί όμως, ταυτόχρονα, και μία συμπύκνωση της πορείας του Μουσείου Χανίων στον χώρο και στον χρόνο. Για τον λόγο αυτόν, εκτός από τον κύριο στόχο μας που είναι η παρουσίαση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, θεωρήσαμε απαραίτητο να εντάξουμε μία εισαγωγική ενότητα, στην οποία παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία του Μουσείου, από την ίδρυσή του, το 1899, ο εμπλουτισμός των συλλογών του στο πέρασμα του χρόνου και η εγκατάστασή του στη μόνιμη πλέον στέγη του, σε συνάρτηση με τις ιστορικές τύχες του τόπου. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο Οδηγός να διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη: την εισαγωγή και τρεις κύριες εκθεσιακές ενότητες, στη λογική της πορείας της εκθεσιακής αφήγησης.
Κατάλογος
2023

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Πολύπτυχο φυλλάδιο με πληροφορίες για την μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
Φυλλάδιο
2022

Bath Time! Σώμα • Νερό • Διάλογοι (Φυλλάδιο)

Πολύπτυχο φυλλάδιο με σύντομη παρουσίαση της ομότιτλης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Φυλλάδιο
2022

Bath Time! Σώμα • Νερό • Διάλογοι

Το βιβλίο Bath time! Σώμα-Νερό-Διάλογοι εκδόθηκε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, σε συνεργασία με το Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Μασσαλία) και παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου 2022 έως 5 Σεπτεμβρίου 2022.
Κατάλογος
2015

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα

Η παρούσα περιοδική έκθεση συνδέεται οργανικά με την «Εκπόνηση της μουσει- ολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για τη μόνιμη έκθεση του νέου Αρχαιολογι- κού Μουσείου Χανίων», έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρη- ματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013. Η σύλληψη και η οργάνωσή της αποδίδουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, καθώς έπρεπε να δια- μορφωθεί, στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, που δεν λειτουρ- γεί ακόμη, μία ολοκληρωμένη, ελκυστική και συγχρόνως χωρίς αρχαία αντικείμενα, έκθεση.
Κατάλογος