ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

13.12.2015
─ 15.01.2016

«Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο»

«Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο»

Η παρούσα περιοδική έκθεση συνδέεται οργανικά με την «Εκπόνηση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για τη μόνιμη έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων», έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013».

Η σύλληψη και η οργάνωση της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο» αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, καθώς έπρεπε να διαμορφωθεί, στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, που δεν λειτουργεί ακόμη, μία ολοκληρωμένη, ελκυστική και συγχρόνως χωρίς αρχαία αντικείμενα, έκθεση.

Στόχος της περιοδικής έκθεσης είναι η παρουσίαση της πολυκύμαντης και πολυσήμαντης διαδρομής του Μουσείου Χανίων από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Η πορεία αυτή, που ακολουθεί τις ιστορικές τύχες του τόπου μας, στοιχειοθετείται και αναδύεται αφενός μέσα από την ‘ανασκαφή’ πληθώρας αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, αφετέρου από την αξιοποίηση έντυπου υλικού, αντλημένου κυρίως από τον καθημερινό Τύπο, σε περίοδο τουλάχιστον 100 χρόνων.

Το θεματικό περιεχόμενο της περιοδικής έκθεσης αναπτύσσεται σε επτά (7) δίγλωσσα επιτοίχια πόστερ με τους εξής τίτλους: 1. Η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. 2. Από τη λεηλασία της Γερμανικής Κατοχής στη μεταπολεμική αβεβαιότητα. 3. Το Μουσείο εδραιώνεται. 4. Δωρεές και παραδόσεις αρχαιοτήτων. 5. Δύο μεγάλες δωρεές συλλογών. 6. Τα Εκθέματα αφηγούνται την ιστορία τους. 7. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων ‘αναδύεται’.

Την έκθεση συνοδεύει ενημερωτικό φυλλάδιο σε δύο γλώσσες (αγγλικά και ελληνικά).

Έναρξη
13 Δεκεμβρίου, 2015
Λήξη
15 Ιανουαρίου, 2016
Χώρος
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Γενικός Συντονισμός
Ελένη Παπαδοπούλου
Επιμέλεια έκθεσης, Μουσειολογική-Μουσειογραφική μελέτη
Κατερίνα Τζανακάκη
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός-Σκηνογραφία
Σταμάτης Ζάννος
Διοργάνωση
Φωτογραφίες
Έντυπο υλικό
amch-poreia

Τρέχουσες περιοδικές εκθέσεις

Δεν υπάρχουν περιοδικές εκθέσεις αυτή την περίοδο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στο email σας

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Αρχείο περιοδικών εκθέσεων

Bath time! Σώμα-Νερό-Διάλογοι
23.05.2022
─ 05.09.2022
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στο MuCEM - “La Chambre d'amis”
20.10.2021
─ 07.02.2022
«Η Ελλάδα στον κόσμο. Greece the Eternal Light»
14.10.2017
─ 09.11.2017
«Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο»
13.12.2015
─ 15.01.2016