ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Νομίσματα

Αργυρός στατήρας Απτέρας
Αργυρός στατήρας Απτέρας
Αργυρός στατήρας Γόρτυνας
Αργυρός στατήρας Γόρτυνας
Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας
Αργυρό ημίδραχμο Πολυρρήνιας
Αργυρή δραχμή Ελύρου
Αργυρή δραχμή Ελύρου
N_176_2D_opseA
Αργυρό ημίδραχμο
Aργυρή δραχμή
Aργυρή δραχμή
Αργυρός στατήρας Κυδωνίας
Αργυρός στατήρας Κυδωνίας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Γόρτυνας
Αργυρή δραχμή Αξού
Αργυρή δραχμή Αξού
Αργυρή δραχμή
Αργυρή δραχμή

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά