ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Μικροτεχνία

Χάλκινο κάτοπτρο
Χάλκινο κάτοπτρο
Κάτοπτρο
Κάτοπτρο
Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πίνακα
Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πίνακα
Κάτοπτρο
Κάτοπτρο
Διπλός πέλεκυς
Διπλός πέλεκυς
Χάλκινο κάτοπτρο
Χάλκινο κάτοπτρο
Πλακίδιο
Πλακίδιο
Πλακίδιο
Πλακίδιο

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά