ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Γλυπτά - Ανάγλυφα

Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής
Μαρμάρινο αγαλματίδιο Αναδυόμενης Αφροδίτης
Μαρμάρινο αγαλματίδιο Αναδυόμενης Αφροδίτης
Πώρινη ζωφόρος
Πώρινη ζωφόρος
Επιτύμβια στήλη
Επιτύμβια στήλη
Ειδώλιο ταύρου
Ειδώλιο ταύρου
Τραπεζοφόρο
Τραπεζοφόρο
Εικονιστική προτομή αστής
Εικονιστική προτομή αστής
Αγαλμάτιο κοριτσιού
Αγαλμάτιο κοριτσιού
Άγαλμα Ασκληπιού
Άγαλμα Ασκληπιού
Άγαλμα νέου
Άγαλμα νέου

Επιλεγμένα αντικείμενα

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά