Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Δίωτο αγγείο

Δίωτο, χειροποίητο σφαιρικό αγγείο. Προέρχεται από θολωτό τάφο στα Νέα Ρούματα. Τόσο η μορφή του τάφου όσο και ο τύπος των ευρημάτων υποδηλώνουν επαφές με τις Κυκλάδες. Χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο (3200/3000-2600 π.Χ.).
Κωδικός
Π 5376
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 11,2 εκ Διάμ. Χείλ.= 7,6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Νέα Ρούματα Κυδωνίας, Πεύκος, τάφος , Δίωτο, χειροποίητο σφαιρικό αγγείο
Χρονολόγηση
3650 π.Χ.| 3500 π.Χ.
3000 π.Χ.| 2900 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή Ι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά